Monday, July 4

Brutte helseløfter for barn og unge

Det har hopet seg opp kø av barn og unge som sliter psykisk. De to årene med pandemi og nedstenging av samfunnet har vært en tøffere belastning på dem som er unge enn mange hadde sett for seg. Skolehverdagen har vært annerledes, og det sosiale livet ble for eat mye sea

innskrenket enn de hadde vært vant til. De som sliter psykisk trenger profesjonell hjelp fra helsevesenet. Helseforetakene klarer ikke raskt nok å ta imot og gi de unge helsehjelpen som trengs. Ved utgangen av mai meldte Helse Møre og Romsdal at ventetida for å få psykisk helsehjelp har økt til 79 dager. Ventetida økte med ni dager fra april til mai. For en ungdom å skulle vente i to og en halv måned på hjelp for å takle livet, er langt unna det som er akseptabelt. Lang ventetid for barn og unge er ikke noe unntakstilfelle en enkelt måned. Fra flere deler av landet har lignende report kommet; barn og unge som sliter psykisk, må vente i månedsvis for å få hjelp. I Nord-Norge har det vært ventetider like lange som i Møre og Romsdal, I Oslo var det i vinter fire måneders ventetid på døgnplass ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Denne utviklingen skjer til tross for at

helseforetakene har fått skriftlig beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet om at ventetida for barn og unge ikke skal overskride 35 dager. Ansvaret for å gi barn og unge nødvendig psykisk helsehjelp ligger både hos kommunen og hos helseforetaket. Grensen mellom hva som er kommunens ansvar og hva spesialisthelsetjenesten skal sørge for, er ikke krystallklart beskrevet. From to nivåene har sammen ansvaret for et godt psykisk helsetilbud. Barn og unge kan ha behov for hjelp og oppfølging fra ulike instanser.

Denne samhandlingen må fungere.

Det er forunderlig hvor lett det er å gi politiske løfter, og hvor vanskelig det er å innfri løftene, også på områder som spesialisthelsetjenesten der staten styrer fullt og helt. Tidligere helseminister Bent Høie (H) innførte begrepet “Den gylne regel” der satsingen på psykiatri skulle være kraftigere enn satsingen på somatisk helse. Tidligere riksrevisor Per Kristian Foss har vært nådeløs i sin kritikk av de politiske løftebruddene. Riksrevisjonen har avdekket at valgløftet om storsatsing i psykiatrien ikke ble overholdt ett eneste år, selv ikke i valgåret 2021. Nå har Ingvild Kjerkol (Ap) ansvaret for psykiatritilbudet for barn og unge. Flere løftebrudd er det siste de unge trenger.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vile du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal

Reference-www.rbnett.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.